tenis point

Novinky

7.1.2019 Po 10 měsících od zahájení výstvaby byla otevřena nová provozní budova Tenisového areálu LTC 2005.

1.10.2018 Trenérský tým LTC Modřany 2005 posílili David Šodek a Josef Kocur. Těšíme se na spolupráci!

1.6.2018 Novým klubovým trenérem se stal Vít Štursa.

1.11.2017 Novými posilami trenérského týmu LTC Modřany 2005 se stali Petr Novák a Martin Starec.

28.8.2017 Vítězi Memoriálu Jiřího Folbera 2017, turnaje mužů a žen třídy B, se stali Michal Franěk a Karolína Čechová. Ve čtyřhre pak zvítězil modřanský pár David Pultr - Jan Vodička.

tenis point

Dotace

Sportovní klub LTC Modřany je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2018-2019. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK LTC Modřany 2005 z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 728.100,- Kč.

 

SK LTC Modřany 2005 z.s. obdržel na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace č. DOT/64/01/006407/2018 od MHMP dotaci na rekonstrukci osvětlení v havarijním stavu v přetlakové hale pro 4 dvorce ve výši 480.000,- Kč.

Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekt Rekonstrukce osvětlení v přetlakové hale pro 4 dvorce v Tenisovém areálu LTC 2005 uveřejněné uzavřenou výzvou k podávání nabídek ze dne 19.6.2018 vybral pro plnění zakázky jako nejvhodnějšího uchazeče EFektivní OSvětlování s.r.o., se sídlem Děčínská 509/31, 471 01 Česká Lípa, IČO: 27267806.

Zakázka je financována částečně z dotace ve výši 480.000,- Kč poskytované Hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, IČO: 00064581 poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace č. DOT/64/01/006407/2018 ze dne 25.5.2018, která byla schválená zastupitelstvem hlavního města Prahy usnesením č. 37/33 ze dne 17.5.2018.

S ohledem na výši dotace a na skutečnost, že zakázka je ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázkou malého rozsahu, není Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. v souladu s § 31 zákona o veřejných zakázkách povinen zadat zakázku v zadávacím řízení a při zadávání zakázky tak byl povinen dodržet pouze zásady podle § 6 zákona o veřejných zakázkách. Sportovní klub tímto prohlašuje, že podmínky stanované zákonem o veřejných zakázkách pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v uvedeném smyslu byly dodrženy.

Smlouva o dílo s realizátorem veřejné zakázky, EFektivní OSvětlování s.r.o., je k nahlédnutí zde: /images/SoD_s_rozpočtem.pdf

 

Projekt Tenisové akademie LTC Modřany 2005 a letních příměstských táborů (kempů) probíhá za finanční podpory MČ Praha 12.

 

 

Na základě Rozhodnutí č 502018_2B_0362 obržel náš tenisový klub SK LTC Modřany 2005 z.s. od MŠMT dotaci ve výši 330.500,- na projekt "Podpora organizované činnosti dětí a mládeže Sportovního klubu LTC Modřany 2005 z.s." v rámci programu MŮJ KLUB. Dotace bude použita v souladu s Projektem a bude směřovat k podopoře tréninkového procesu dětí a mládeže v našem klubu.

19.1.2019 - 21.1.2019
Turnaj staršího žactva "C"

26.1.2019 - 28.1.2019
Přebor Prahy starších žákyň

2.2.2019 - 4.2.2019
Celostátní turnaj mladšího žactva "C"

více...