tenis point

Novinky

7.4.2019 Novými klubovými trenéry LTC Modřany 2005 se stali Karolína Stuchlá a Daniel Zedník.

28.1.2019 V pondělí 28.1. byla pro veřejnost otevřena nová funkční tělocvična.

7.1.2019 Po 10 měsících od zahájení výstvaby byla otevřena nová provozní budova Tenisového areálu LTC 2005.

1.10.2018 Trenérský tým LTC Modřany 2005 posílili David Šodek a Josef Kocur. Těšíme se na spolupráci!

1.6.2018 Novým klubovým trenérem se stal Vít Štursa.

tenis point

Dotace

Sportovní klub LTC Modřany je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2018-2019. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK LTC Modřany 2005 z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 728.100,- Kč.

 

SK LTC Modřany 2005 z.s. obdržel na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace č. DOT/64/01/006407/2018 od MHMP dotaci na rekonstrukci osvětlení v havarijním stavu v přetlakové hale pro 4 dvorce ve výši 480.000,- Kč.

Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekt Rekonstrukce osvětlení v přetlakové hale pro 4 dvorce v Tenisovém areálu LTC 2005 uveřejněné uzavřenou výzvou k podávání nabídek ze dne 19.6.2018 vybral pro plnění zakázky jako nejvhodnějšího uchazeče EFektivní OSvětlování s.r.o., se sídlem Děčínská 509/31, 471 01 Česká Lípa, IČO: 27267806.

Zakázka je financována částečně z dotace ve výši 480.000,- Kč poskytované Hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, IČO: 00064581 poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace č. DOT/64/01/006407/2018 ze dne 25.5.2018, která byla schválená zastupitelstvem hlavního města Prahy usnesením č. 37/33 ze dne 17.5.2018.

S ohledem na výši dotace a na skutečnost, že zakázka je ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázkou malého rozsahu, není Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. v souladu s § 31 zákona o veřejných zakázkách povinen zadat zakázku v zadávacím řízení a při zadávání zakázky tak byl povinen dodržet pouze zásady podle § 6 zákona o veřejných zakázkách. Sportovní klub tímto prohlašuje, že podmínky stanované zákonem o veřejných zakázkách pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v uvedeném smyslu byly dodrženy.

Smlouva o dílo s realizátorem veřejné zakázky, EFektivní OSvětlování s.r.o., je k nahlédnutí zde: /images/SoD_s_rozpočtem.pdf

 

Projekt Tenisové akademie LTC Modřany 2005 a letních příměstských táborů (kempů) probíhá za finanční podpory MČ Praha 12.

 

 

Na základě Rozhodnutí č 502018_2B_0362 obržel náš tenisový klub SK LTC Modřany 2005 z.s. od MŠMT dotaci ve výši 330.500,- na projekt "Podpora organizované činnosti dětí a mládeže Sportovního klubu LTC Modřany 2005 z.s." v rámci programu MŮJ KLUB. Dotace bude použita v souladu s Projektem a bude směřovat k podopoře tréninkového procesu dětí a mládeže v našem klubu.

1.6.2019 - 2.6.2019
Přebor Prahy v babytenisu

více...